Samen beter onderwijs mogelijk maken!

Wisselkracht motiveert onderwijspersoneel

Al ruim vijfentachtig jaar draait het bij VanDijk om leermiddelen. Toch dragen wij als marktleider ook graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen; vooral in het onderwijs natuurlijk! Goed voorbeeld daarvan, is onze betrokkenheid bij de Nationale DenkTank ‘21 en – daaruit ontstaan – onze bijdrage aan Stichting Wisselkracht.

In 2021 was het thema van de Nationale DenkTank (NDT21) ‘De kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland’. Omdat onderwijs in ons DNA zit, konden we niet anders dan ons aanmelden als themapartner. Niet alleen omdat we leerlingen en scholen door heel Nederland jaarlijks van leermiddelen voorzien, maar ook omdat de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren volgens diverse onderzoeken een neerwaartse spiraal vertoont. Tijd voor actie dus!

 

Lerarentekort
Het doel was om – gedurende vier maanden – te zoeken naar oplossingen om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het lerarentekort. Een van de bedachte oplossingen was de geboorte van Stichting Wisselkracht, waarvan onze onderwijsadviseur Rachel Snijder voorzitter is. “Fantastisch, om hierbij betrokken te zijn.”, zegt ze enthousiast. “Door een maatschappelijk probleem – zoals de kwaliteit van het onderwijs – in de Nationale DenkTank met specialisten uit verschillende disciplines te bestuderen, verleg je je eigen denkkaders. Daaruit ontstaan de mooiste ideeën en beste oplossingen. Een praktisch voorbeeld, is de ontwikkeling van het duurzame gezelschapsspel Plantje Boom, een van de oplossingen van NDT’22 (thema ‘Biodiversiteit in Nederland’), dat wordt opgenomen in de lespakketten van bijna alle Nederlandse basisscholen.

 

Binnenboord
Stichting Wisselkracht zet zich vooral in voor verbinding in het onderwijs en kennisdeling door met en van elkaar te leren. Rachel: “Docenten motiveren en ondersteunen bij hun eigen professionalisering door de mogelijkheid te bieden om ook eens bij een andere school te kijken of kennis op te halen of juist te delen, zonder direct je eigen baan op het spel te zetten, dat is wat Wisselkracht mogelijk maakt. Zo vinden er uitwisselingen plaats binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en tussen beiden. Niet alleen docenten, maar ook directieleden en andere onderwijsondersteuners maken gebruik van de kracht van tijdelijk wisselen. Wisselkracht verzorgt dat tot in de puntjes voor hen.

 

Geloofwaardigheid
Als grote speler in de onderwijsmarkt voelde VanDijk zich in 2021 geroepen om zich als themapartner aan te sluiten bij de Nationale DenkTank. Dat uit zich in financiële steun, co-creatie en advisering van een multidisciplinair team bestaande uit jonge wetenschappers. “Hoewel we dat niet hoog van de toren blazen, kunnen we ons hiermee als bedrijf ook eens op een andere manier positioneren, dan alleen via leermiddelen”, zegt directeur Klanten en Diensten Gijs Krimp. “Boeiend om zo jonge wetenschappers te ondersteunen met een netwerk van ondernemers, politici en andere experts en samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen.

 

Gids
Volgens Krimp bevordert deelname aan de Nationale DenkTank ook de geloofwaardigheid van de aangesloten themapartners. “Je kunt VanDijk het beste omschrijven als een gids in de onderwijswereld. Door ons kwetsbaar, maar tegelijk krachtig op te stellen, stimuleren we het bedenken van vernieuwende oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen. Boeiend om daarbij specialisten te ontmoeten uit andere sectoren en samen iets te kunnen betekenen voor de samenleving. We zouden ons partnerschap wellicht nog beter kunnen communiceren en meer gebruik kunnen maken van de beloofde tegenprestaties. Het netwerk van oud-denktankers, willen we bijvoorbeeld graag met een specifieke opdracht voor VanDijk inzetten. Een mooie bijvangst!

 

Duurzaamheid
VanDijk investeert niet alleen via de Nationale DenkTank in een duurzame samenleving voor iedereen. Krimp: “Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en visie. We streven naar optimaal gebruik van duurzame leermiddelen en – samen met onze ketenpartners – verduurzaming van ons productie- en distributieproces. Zo zijn we lid geworden van MVO Nederland met 2000 duurzame partners en voldoen we dit najaar aan meerdere Europese NEN/ISO-kwaliteitsnormen. In het voortgezet onderwijs wordt het duurzaamheidsthema namelijk steeds belangrijker bij aanbestedingen voor leermiddelen. VanDijk doet er alles aan om daarin voortrekker en koploper te zijn.

 

*VanDijk is als onderdeel van The Learning Network een van de themapartners van de Nationale DenkTank.

 

Plantje Boom in lespakket basisschool

Als partner van de Nationale DenkTank heeft VanDijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Plantje Boom. Dit leerzame gezelschapsspel over biodiversiteit is zelfs onderdeel van een lespakket voor de meeste Nederlandse basisscholen. Alle bezoekers van de jaarlijkse VanDijk Klantendag krijgen het spel cadeau.

Plantje Boom komt voort uit een van de oplossingen van de Nationale Denktank (met VanDijk als themapartner *), waarbij het thema ‘Biodiversiteitsverlies in Nederland’ centraal stond. Twintig jonge denkers bogen zich over deze problematiek door het maken van grondige analyses en bedenken van concrete oplossingen voor behoud van een gezonde leefomgeving.

Uit het onderzoek van de DenkTank blijkt, dat ruim één op de twee Nederlanders van jong tot oud niet weet wat biodiversiteit betekent (volgens Van Dale-woordenboek: ‘verscheidenheid aan plant- en diersoorten); laat staan dat dit thema voor hen prioriteit heeft.

Het spel Plantje Boom moet daarin verandering brengen door zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van biodiversiteit. “Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de mens”, zeggen de bedenkers. “Om die boodschap over te brengen gebruiken we toegankelijke en leuke manieren. Zo hopen we dat Plantje Boom spelenderwijs bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Lespakket
Voor het basisonderwijs heeft Plantje Boom zelfs een speciaal lespakket over biodiversiteit voor Natuur- en Milieueducatie (NME) ontwikkeld voor bijna alle basisscholen van Nederland. Een lespakket voor het voortgezet onderwijs staat op de planning.

Klantendag
Tijdens de VanDijk Klantendag op 6 februari 2024, ontvangen alle deelnemers het spel Plantje Boom. Bezoek onze online eventpagina voor aanvullende informatie over het programma en om u aan te melden. Deelnemen aan de klantendag is geheel kosteloos en rolstoeltoegankelijk! Tot ziens op 6 februari!

De laatste berichten

De vernieuwde Catalogus is nu voor iedereen beschikbaar via MijnVanDijk!

Artikel

Duurzaamheid en hergebruik van leermiddelen

Artikel

Nieuw VanDijk Collectief Magazijn voorziet in grote behoefte

Artikel

Overige berichten

Samen beter onderwijs mogelijk maken!