Samen beter onderwijs mogelijk maken!

Innovatie

Betekenisvol vernieuwen vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid

Ontwikkelingen zoals digitalisering, duurzaamheid en de opkomst van technologieën zoals generatieve AI beïnvloeden het onderwijslandschap en volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt van alle bij het onderwijs betrokken professionals zich voortdurend aan te passen. Ook wordt meer en meer aandacht gevraagd voor kansengelijkheid en de mentale gezondheid van leerlingen. Tegelijkertijd worstelt het voortgezet onderwijs met een nijpend lerarentekort, gestaag afnemende leerlingaantallen én zal het moeten verduurzamen.

Richting bredere educatieve dienstverlening

voor het voortgezet onderwijs

Binnen deze complexiteit is VanDijk bezig zich te ontwikkelen van partner voor de leermiddelenlogistiek naar een bredere educatieve dienstverlener voor het voortgezet onderwijs. We werken daarvoor aan vernieuwende oplossingen, technologische vooruitgang en expertise om docenten, leerlingen, ondersteunend personeel, de bedrijfsvoering van scholen en ook aanbieders van leermiddelen te inspireren en te helpen het onderwijs van morgen mede vorm te geven. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol.

Onze uitdagingen voor de komende tijd

Als innovatieteam binnen VanDijk kijken we zowel naar verbeteringen binnen onze huidige dienstverlening als naar nieuwe producten, diensten en technologieën. Dat doen we volgens een gefaseerd innovatieproces, waarin de uitdagingen en behoeften van onze gebruikers en partners centraal staan en we hen actief betrekken om creatieve oplossingen te realiseren die echte problemen oplossen.

Enkele van de thema’s waar we ons op dit moment mee bezig houden zijn:

Leermiddelencoördinatie
Professionalisering
Verduurzaming
Artificiële intelligentie
ICT en andere onderdelen van de bedrijfsvoering

Ons innovatie team

Rick Reesen
Innovatie
“Innovaties moeten betekenisvol zijn”
Marije van Buren
Innovatie
“Passie voor het onderwijs.”
Greg Priem
Innovatie
“Volg je eigen nieuwsgierigheid”
Wouter Janssen
Innovatie
“Leren is proberen.”
Samen beter onderwijs mogelijk maken!