Samen beter onderwijs mogelijk maken!

Keten & Samenwerken

In de leermiddelenketen draait alles om kwalitatief goed onderwijs. Samen wordt er gewerkt aan het realiseren van de wensen en behoeften vanuit het onderwijs.

Hoe beter de samenwerking tussen de educatieve ketenpartners, hoe effectiever we scholen, docenten en leerlingen kunnen ondersteunen in hun leerprocessen. Hierbij zijn een nauwe samenwerking en onderlinge heldere afspraken belangrijk, zodat de realisatie van vernieuwing in het onderwijs soepel verloopt.

VanDijk zet zich actief in om de vraagstukken van scholen binnen de leermiddelenketen op te pakken en op te lossen. Lees verder om meer te weten te komen over onze betrokkenheid.

Inhoud en kwaliteit onderwijs

Onze VanDijk klankbordgroep

Samen met schoolbestuurders (o.a. Stichting Lucas Onderwijs, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Libreon en Carmel), OCW, SLO en Kennisnet werken we aan een gezamenlijke visie die omvat wat nodig is om de inhoud en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De klankbordgroep helpt kaders te scheppen en stappen te maken in het landschap van leermiddelen en de wereld van alle betrokkenen. Dit leidt vervolgens tot de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen en buiten de klas, op ieder moment dat de leerling wil leren.

De klankbordbijeenkomsten staan in het teken van het verscherpen van de rollen van alle partijen die in mindere of meerdere mate invloed hebben op de ontwikkeling en het aanbod van leermiddelen, zodat deze zo optimaal mogelijk gekozen en ingezet worden door leerlingen en docenten. Wat vraagt het onderwijs van de markt en waar zullen de verschillende publieke en private partijen een actieve(re) rol moeten pakken?

Afsprakenstelsel digitale toepassingen

Wij zijn partner van Edu-V

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met andere organisaties uit het onderwijs maken wij nieuwe afspraken waarmee leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten nog eenvoudiger en veiliger gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

Wat is Edu-V?

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Programma Start Schooljaar, digitale toegang

Wat is Stichting SEM?

Alle deelnemers van Stichting SEM (Samenwerkende Educatieve Marktpartijen) dragen hun steentje bij aan de probleemloze start van het schooljaar. Uitdagingen in de leermiddelenketen pakken wij samen op. Alle partijen worden gehoord. Iedereen heeft inspraak. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: een goede digitale start van het schooljaar.

Wat is stichting SEM?

Stichting SEM is een uitvoeringsorganisatie. In SEM zijn verschillende partijen uit de leermiddelenketen vertegenwoordigd. Zoals educatieve uitgevers, distributeurs, elo’s en schoolportalen. Iedere partij vormt een schakel in de Educatieve Content Keten (ECK). Op basis van afspraken werken deze partijen nauw samen aan een succesvolle distributie van digitale leermiddelen. Zo krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) jaarlijks probleemloos toegang tot al hun digitale lesmateriaal. Dat is het doel van SEM.

Samen beter onderwijs mogelijk maken!