Samen beter onderwijs mogelijk maken!

Duurzaamheid en hergebruik van leermiddelen

Als educatieve dienstverlener blijven we voortdurend in gesprek met scholen over thema’s zoals duurzaamheid en het gebruik van LiFo-producten, digitale middelen en het hergebruik van leermiddelen in de klas. We gaan in gesprek met besturen, directies, leermiddelencoördinatoren en docenten, waarbij we gezamenlijk vanuit ieders perspectief de wensen en behoeften doorgronden. Tevens voeren we gesprekken met uitgevers over de mogelijkheden die zij bieden om hun leermiddelen te verduurzamen. Onze rol is om scholen te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot het leerproces, de leeromgeving en de (digitale) leermiddelen, gebaseerd op hun wensen en behoeften.

We staan voor duurzaamheid en gaan voor duurzame oplossingen. Duurzaamheid komt bij VanDijk op verschillende manieren tot uiting: in de zorgvuldigheid van ons oriëntatieproces, de duurzaamheid van de leermiddelen, de materialen die gebruikt worden, hergebruik van folio, oftewel een bijdrage aan een duurzame verwerking van gebruikte boeken. Last but not least; we zijn actief bezig met oplossingen om de CO2-uitstoot in ons productie- en distributieproces te verminderen. Hierover zijn we ook met de ketenpartners in overleg om tot aantoonbare verduurzaming in de keten te komen.

 

Hergebruik

We hebben een rijke geschiedenis in het faciliteren van hergebruik van schoolboeken, waaronder ook lesmethoden gedurende meerdere jaren. En hoewel onze verhuurpropositie momenteel wordt afgebouwd door de introductie van de LiFo-producten, blijft de vraag van scholen naar gebruikte boeken bestaan, dit vanuit initiatieven buiten de distributeurs om. Indien LiFo-producten hergebruikt worden, dan is VanDijk bij uitstek goed ingericht en voorbereid om direct op deze behoefte in te spelen.

 

Innovatieve oplossingen

Daarom werken we nu al aan onder meer de oplossing (collectieve) klantmagazijnen, waarbij scholen eigenaar blijven van de boeken en wij het beheer en alle bijbehorende zaken op ons nemen. De vraag naar deze oplossing met hergebruik in eigendom groeit gestaag, terwijl de groei van LiFo lijkt af te nemen.

VanDijk blijft alle vormen van leermiddelen ondersteunen. Als er behoefte is om de objectieve duurzaamheid/milieubelasting van verschillende leermiddelen vast te stellen door deskundigen, dan zijn wij daar een voorstander van en werken we daar aan mee.

 

Certificering MVO en ISO

Bij VanDijk is duurzaamheid volledig geïntegreerd in onze purpose, missie, visie, strategie en doelstellingen. We streven naar het gebruik van duurzame leermiddelen en naar het verduurzamen van ons productie- en distributieproces. Om onze duurzame intenties en ambities te onderstrepen en om tegemoet te komen aan de wensen in de markt, gaan we dit najaar de NEN ISO 26000-verklaring aan. Om onze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) activiteiten formeel vorm te geven, zijn we toegetreden tot het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland. In 2024 zal VanDijk maar liefst 3 ISO-certificeringen behalen: ISO 9001 voor Kwaliteit, ISO 26000 voor Milieu en ISO 27001 voor Informatiebeveiliging

 

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem contact met ons op, we zijn geïnteresseerd in uw verhaal.

̶  Gijs Krimp (CCO VanDijk)

De laatste berichten

De vernieuwde Catalogus is nu voor iedereen beschikbaar via MijnVanDijk!

Artikel

Wisselkracht motiveert onderwijspersoneel

Artikel

Nieuw VanDijk Collectief Magazijn voorziet in grote behoefte

Artikel

Overige berichten

Samen beter onderwijs mogelijk maken!